Wydarzenia Zielonogórskie. Dzień po dniu, godzina po godzinie [KALENDARIUM]

Czytaj dalej
Fot. Archiwum
Dariusz Chajewski

Wydarzenia Zielonogórskie. Dzień po dniu, godzina po godzinie [KALENDARIUM]

Dariusz Chajewski

Zobacz, jak przebiegała walka o Dom Katolicki. Zapis najważniejszych wydarzeń rok po roku, dzień po dniu, godzina po godzinie.

15 sierpnia 1945

Ks. Kazimierz Michalski zostaje pierwszym polskim proboszczem w Zielonej Górze.

Listopad 1947

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej przyjmuje rezolucje, że działalność ks. Michalskiego jest szkodliwa dla narodu polskiego i aspołeczna.

13 lutego 1950

Ks. Michalski zostaje aresztowany pod zarzutem wykroczeń przeciwko wolności sumienia.

Grudzień 1956

Ks. Michalski wraca do Zielonej Góry.

29 czerwca 1958

W Domu Katolickim wystawiono sztukę „Rozdroże miłości” Jerzego Zawieyskiego.

23 kwietnia 1959

Okólnik ministra gospodarki komunalnej stanowiący, że kościół jest tylko użytkownikiem zajmowanych obiektów, których właścicielem jest „państwo ludowe”.

Jesień 1959

Zapadła decyzja o egzekucji należności za użytkowanie Domu Katolickiego. Nie została wykonana.

dom katolicki w zielonej górze
Archiwum Wydział Spraw Lokalowych wydał nakaz opuszczenia części pomieszczeń w budynku Domu Katolickiego 5 kwietnia 1960 roku.

15 kwietnia 1960

Dyrektor wydziału wyznań WRN wystąpił do kurii biskupiej o przeniesienie ks. Michalskiego do innej parafii.

15 kwietnia 1960

Wydział Spraw Lokalowych wydał nakaz opuszczenia części pomieszczeń w budynku Domu Katolickiego – miały zostać przejęte przez miasto na cele biurowe.

3 maja 1960

Miejska Komisja Lokalowa zdecydowała o podtrzymaniu nakazu opuszczenia części pomieszczeń w budynku Domu Katolickiego przez parafię św. Jadwigi, a Wydział Lokalowy Prezydium MRN wezwał parafię do opuszczenia lokali do 27 maja oraz zdecydował o dokonaniu eksmisji w dniu 28 maja, gdyby parafia nie zastosowała się do wezwania.

28 maja 1960

Urzędnicy przesunęli eksmisję na 30 maja (poniedziałek) na godz. 10.

30 maja 1960

30 maja 1960

Sporządzono nakazy aresztowania dla 168 osób, w tym 54 nieletnich.

1 czerwca 1960

Posiedzenie egzekutywy zielonogórskiego KW PZPR w rozszerzonym składzie. Padła decyzja o ciężkich wyrokach w poważniejszych sprawach. Do Zielonej Góry przyjechał prokurator Franciszek Rafałowski z Prokuratury Generalnej.

3 czerwca 1960

Poddano ocenie wydarzenia z ostatniego dnia maja. Do tego dnia zatrzymano 234 osoby, a przez następne pięć dni dalsze 12

17 i 18 czerwca 1960

Pierwsze rozprawy przed Sądem Powiatowym w Zielonej Górze

24, 25, 28, 29, 30 czerwca 1960

Kolejne rozprawy

17 grudnia 1960

Ksiądz Kazimierz Michalski złożył rezygnację i opuścił Zieloną Górę. Zmarł w 1975 roku w Poznaniu.

Dariusz Chajewski

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.