Wysyłamy PIT za 2015 rok - kiedy, jakie są terminy

Czytaj dalej
Fot. 123RF
Kaśka Borek

Wysyłamy PIT za 2015 rok - kiedy, jakie są terminy

Kaśka Borek

Do kiedy i w jaki sposób trzeba złożyć zeznanie podatkowe? Jak zrobić jego korektę? Wyjaśnili nam to eksperci z izby skarbowej. Przeczytaj, zanim poślesz PIT.

Nasze wypełnione zeznanie podatkowe PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 mamy złożyć do urzędu skarbowego w tym roku do 2 maja. A to dlatego, że 30 kwietnia 2016 roku wypada w sobotę.
Zgodnie z ordynacją podatkową jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy - chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej. Dlatego też zeznanie za 2015 rok możemy złożyć do poniedziałku, 2 maja 2016 roku.

Jak możemy złożyć zeznanie podatkowe

  1. Osobiście - w urzędzie skarbowym albo polskim urzędzie konsularnym, gdzie otrzymamy potwierdzenie złożenia.
  2. Nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej.
  3. Wrzucić do urzędomatu - to specjalne urządzenie do przyjmowania dokumentów podatkowych, wydające potwierdzenie ich przyjęcia. Może stać w urzędzie skarbowym, ale również w innych miejscach, na przykład w urzędzie gminy.
  4. Wysłać przez internet w formie dokumentu elektronicznego - również w uproszczony sposób, to znaczy bez konieczności potwierdzania tzw. kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dowodem złożenia zeznania w formie elektronicznej jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Zawiera, między innymi, datę przyjęcia zeznania przez system, która decyduje o terminowości złożenia.

O tym pamiętaj

PESEL wpisują do zeznania osoby, które w roku podatkowym: * nie prowadziły działalności gospodarczej, * nie były zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, * nie były płatnikami (zarówno składek na ubezpieczenia społeczne/ubezpieczenie zdrowotne, jak i podatku, na przykład z tytułu zatrudnienia pracownika).
Jeśli nie spełniasz choć jednego z powyższych warunków, w zeznaniu podajesz NIP.

Korekta zeznania
Złożyłeś zeznanie i dopiero po fakcie zorientowałeś się, że popełniłeś błąd? Złóż jego korektę.

Warto wiedzieć: od 1 stycznia 2016 roku nie trzeba już składać pisemnego uzasadnienia jej przyczyn.

Korektę zeznania składa się na właściwym formularzu. W rubryce „Cel złożenia formularza” zaznaczamy kwadrat „Korekta zeznania”.

Jeżeli urząd skarbowy sam stwierdzi, że Twoje zeznanie zawiera niewielkie błędy rachunkowe lub inne, oczywiste, omyłki - na przykład nieprawidłowe zaokrąglenia czy zamianę kolejności cyfr - może sam z siebie je poprawić.
Kopię poprawionego z urzędu zeznania dostaniesz do akceptacji. W ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia możesz złożyć sprzeciw. Automatycznie anuluje on poprawki urzędu skarbowego.

Termin złożenia zeznania

Za termin dokonania zapłaty podatku uważa się:

Gdy nie zapłacisz w terminie
Co się dzieje, gdy nie zapłacisz podatku w terminie? Powstanie wtedy zaległość podatkowa, od której musimy - bez wezwania urzędu skarbowego - naliczyć i zapłacić odsetki za zwłokę.

Gdy nie masz na podatek
Może zdarzyć się tak, że nie jesteś w stanie zapłacić podatku w terminie z powodów finansowych, bo na przykład straciłeś pracę. Nie chowaj wtedy głowy w piasek, ale zwróć się do naczelnika Twojego urzędu skarbowego z prośbą o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Takie rozwiązanie jest możliwe!

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem, Twoim lub publicznym, naczelnik może wydać decyzję:

Niestety, ulgi te przyznawane są wyjątkowo, tylko w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, ale jeśli Twoja jest właśnie taka, to spróbuj.

2 maja 2016 - do tego dnia mamy złożyć w tym roku do urzędu skarbowego między innymi popularny PIT-37.
123RF 2 maja 2016 - do tego dnia mamy złożyć w tym roku do urzędu skarbowego między innymi popularny PIT-37.

Gdy masz nadpłatę
Jeżeli w zeznaniu wykazałeś kwotę nadpłaty podatku, urząd skarbowy ma na jej zwrot trzy miesiące od dnia złożenia tego zeznania. Jeżeli jednak złożysz jego korektę, ten okres liczony jest od dnia skorygowania zeznania!

Pamiętaj: urząd ma trzy miesiące od dnia złożenia zeznania na zwrot nadpłaty podatku - ale tylko w sytuacji gdy zeznanie jest poprawne.

Uwaga! Jeżeli w zeznaniu wystąpi różnica między podatkiem należnym a sumą odprowadzonych zaliczek, stanowiąca dopłatę, musimy ją wpłacić do 2 maja (lub musieliśmy do 1 lutego w przypadku PIT-28).

Nie zawsze dostaniesz!
Jeśli masz zaległości podatkowe, to nie dostaniesz nadpłaty, choć Ci ona przysługuje. Zostanie zaliczona na poczet zaległości.

Zwrot nadpłaty
Zwrot nadpłaty następuje:

Uwaga! Warunkiem zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy jest podanie jego numeru w formularzu ZAP-3 (jeżeli jesteśmy objęci rejestrem PESEL) albo NIP-7/CEIDG-1 (jeżeli nie jesteśmy objęci rejestrem PESEL lub naszym identyfikatorem podatkowym jest NIP). Ale jeżeli numer rachunku, który wcześniej wskazałeś jest wciąż aktualny, nie musisz składać formularza.

To trzeba wiedzieć
Nadpłata, której wysokość nie przekracza dwukrotności kosztów upomnienia (11,60x2) w postępowaniu egzekucyjnym, jeżeli nie wskazano rachunku, na który ma zostać zwrócona, podlega zwrotowi w kasie. Wówczas odbierzemy ją wyłącznie w kasie urzędu.

Ważne informacje
Dane teleadresowe organów podatkowych oraz numery ich rachunków znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem www.mf.gov.pl (zakładka: Administracja Podatkowa). Są tam też inne ważne dane.

Konsultacja merytoryczna: Izba Skarbowa w Zielonej Górze

Kaśka Borek

Zawodowo obecnie zajmuję się przede wszystkim szeroko pojętym poradnictwem. Jestem otwarta na ludzi i świat, ciekawa wydarzeń. Chcę zrozumieć innych, poznać ich intencje, zainteresowania i kłopoty.
Prywatnie interesuję się sportami ekstremalnymi i aranżacją wnętrz.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.