ZUS? OFE? Decyzja do końca lipca!

Czytaj dalej
Fot. 123rf
Kaśka Borek

ZUS? OFE? Decyzja do końca lipca!

Kaśka Borek

Kończy się okienko transferowe, które pozwala zadecydować o podziale naszej składki emerytalnej. Okienko to szansa zmiany decyzji dotyczącej przekazywania części tej składki. Zamyka się 31 lipca.

Okienko transferowe polega na tym, że do końca lipca 2016_r. możemy decydować, czy całość naszej składki emerytalnej pozostawić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), czy też jej część przekazywać do otwartego funduszu emerytalnego (OFE).

Okienko to szansa na zmianę decyzji z 2014

Chodzi oczywiście o decyzję dotyczącą przekazywania lub nie części naszej składki emerytalnej (2,92 proc.) do OFE.
W 2014 r. zmieniły się przepisy dotyczące otwartych funduszy emerytalnych. Dotąd część składki emerytalnej trafiała do nich obowiązkowo. Dwa lata temu jej przekazywanie stało się dobrowolne. Stąd w 2014 r. po raz pierwszy mogliśmy zadecydować, czy oszczędzamy na naszą przyszłą emeryturę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz otwartym funduszu emerytalnym, czy już tylko w ZUS.

Ten wybór nie był jednak ostateczny

Decyzję dotyczącą podziału składki emerytalnej ponownie możemy podjąć właśnie teraz –_w okresie od 1 kwietnia 2016_r. do 31 lipca 2016 r.

Kogo to dotyczy

W tym okienku transferowym możemy zmienić decyzję sprzed dwóch lat, która dotyczyła pozostania w OFE lub rezygnacji z niego.

Gdy chcesz zmienić decyzję

W zależności od dokonanego wyboru musisz poinformować ZUS albo o chęci przekazywania części składki do OFE, albo tylko do ZUS.
Zrobisz to, przekazując do Zakładu wypełnione „Oświadczenia o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych”. To oświadczenie znajdziesz: w każdej placówce Zakładu, na jego stronie pod adresem Zus.pl oraz na Platformie Usług Elektronicznych PUE pue.zus.pl (po zalogowaniu).

Oświadczenie możesz przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej, korzystając z portalu PUE, wykorzystując urzędomat.

Gdy nie chcesz zmieniać decyzji

Jeśli nie zamierzasz zmieniać decyzji, którą podjąłeś w poprzednim okienku transferowym w 2014 r. (lub przy okazji wchodzenia na rynek pracy po zamknięciu tamtego poprzedniego okienka), teraz nic nie musisz robić.
Zapamiętaj: nie musisz składać żadnych deklaracji.

Brak działań w okresie między 1 kwietnia a 31 lipca 2016 r. oznacza:

Ważne informacje

Formalności. Co z okienkiem, gdy zaczynasz pracę
Co się dzieje w sytuacji, gdy dopiero rozpoczynasz karierę zawodową? Czy od razu musisz podjąć decyzję, czy chcesz całą składkę emerytalną przekazać do ZUS, czy też jej część trafi do OFE? Czy musisz czekać na otwarcie kolejnego okna transferowego? Co jeśli nie podejmiesz żadnej decyzji?
ZUS wyjaśnia: reforma OFE wprowadziła m.in. dobrowolność członkostwa w otwartych funduszach, a w konsekwencji przekazywania do nich składek. W związku z tym osoby, które po raz pierwszy zostaną zgłoszone do ubezpieczeń społecznych, mogą (ale nie muszą) zawrzeć umowę z OFE w ciągu czterech miesięcy, licząc od daty powstania obowiązku ubezpieczeń. Gdy umowa nie zostanie zawarta w tym terminie, całość składki na tzw. II filar emerytalny będzie zapisywana na subkoncie w ZUS (w wysokości 7,3 proc.). Nie oznacza to, że osoby, które z różnych powodów nie zdecydują się przystąpić do OFE, mają bezpowrotnie zamkniętą szansę na zostanie jego członkiem. Jeśli w czasie trwania okna transferowego złożą w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oświadczenie z informacją o przekazywaniu składki do OFE, ponownie zyskają cztery miesiące (licząc od dnia złożenia oświadczenia) na zawarcie umowy z wybranym przez siebie otwartym funduszem emerytalnym.

Prawo. Co gdy masz mniej niż 10 lat do emerytury?
W takiej sytuacji nie możesz złożyć deklaracji przystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego. Bo zasada jest taka: deklaracji o przeznaczeniu 2,92 proc. składki emerytalnej nie mogą skutecznie złożyć osoby, które mają do ukończenia wieku emerytalnego 10 lub mniej lat. W przypadku tych osób, zgodnie z prawem, ZUS zaprzestaje odprowadzania składek do OFE, a fundusze rozpoczynają stopniowe przekazywanie środków do ZUS. Ten mechanizm nazwano suwakiem bezpieczeństwa. Zaczyna on działać niezależnie od naszej woli.

Prawo. Kto może złożyć oświadczenie
Oświadczenie z dyspozycją o przekazywaniu części składki do OFE mogą złożyć: 1) członkowie funduszu, którzy w oknie transferowym w 2014 r. nie złożyli oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE i nie są w wieku niższym o 10 lat od wieku emerytalnego, 2) ubezpieczeni, którzy nie są członkami OFE, a całość ich składki na drugi filar trafia na subkonto w ZUS. Oświadczenie z dyspozycją o zewidencjonowaniu składki na subkoncie w ZUS mogą złożyć ubezpieczeni, którzy mają obecnie przekazywaną składkę do OFE i nie są w wieku niższym o 10 lat od wieku emerytalnego.

Do 31 lipca 2016 r. można wrócić do otwartego funduszu emerytalnego (OFE) albo z niego zrezygnować. Kolejne okienko transferowe ma się otworzyć dopiero
123rf Do 31 lipca 2016 r. można wrócić do otwartego funduszu emerytalnego (OFE) albo z niego zrezygnować. Kolejne okienko transferowe ma się otworzyć dopiero za cztery lata.

Warto wiedzieć

Wybór dotyczy podziału części składki
Sprowadza się do decyzji, czy chcemy, aby jej część była:
1) zapisywana na subkoncie w ZUS (4,38 proc.), a w części trafiała do OFE (2,92 proc.), czy też
2) w całości trafiała na nasze subkonto w ZUS (7,3 proc).

Jak jest dzielona składka emerytalna
Odprowadzana jest składka w wysokości 19,52 proc.
Na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana jest składka w wysokości 19,52 proc. podstawy jej wymiaru, czyli naszego wynagrodzenia brutto. Niezależnie od naszej decyzji większa część składki i tak trafia do ZUS, bo składka przekazywana do OFE wynosi 2,92 proc. wynagrodzenia.

Gdy cała twoja składka trafia do ZUS.
Jeśli chcesz, aby cała twoja składka emerytalna (w wysokości 19,52 proc.) pozostawała w Zakładzie, trafia tam w całości i jest dzielona (w ramach kont, na których jest odnotowywana w ZUS) w następujący sposób:
a) 12,22 proc. trafia na nasze indywidualne konto;
b) 7,3 proc. – na indywidualne subkonto.
Różnica pomiędzy kontem a subkontem w ZUS polega na tym, że różne są zasady waloryzacji składki, a środki na subkoncie są dziedziczone (podobnie jak w OFE).

Gdy część składki emerytalnej trafia do OFE.
W przypadku decyzji o przekazywaniu części składki emerytalnej do OFE, składka 19,52 proc. jest dzielona w taki sposób:
a) 12,22 proc. trafia na nasze indywidualne konto w ZUS;
b) 4,38 proc. – na subkonto w ZUS;
c) 2,92 proc. ZUS przekazuje do OFE.

Od podjętej decyzji zależy podział składki, nie wysokość.
Niezależnie od wybranej opcji (tylko ZUS czy w pakiecie z OFE) odprowadzana jest składka w stałej wysokości 19,52 proc. wynagrodzenia brutto.

Kaśka Borek

Zawodowo obecnie zajmuję się przede wszystkim szeroko pojętym poradnictwem. Jestem otwarta na ludzi i świat, ciekawa wydarzeń. Chcę zrozumieć innych, poznać ich intencje, zainteresowania i kłopoty.
Prywatnie interesuję się sportami ekstremalnymi i aranżacją wnętrz.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.