Zwoła zebranie, wysłucha, przypomni też o podatkach

Czytaj dalej
Fot. Katarzyna Korzeniewska
Jolanta Młodecka, Katarzyna Korzeniewska

Zwoła zebranie, wysłucha, przypomni też o podatkach

Jolanta Młodecka, Katarzyna Korzeniewska

Na wsi pierwszym ogniwem władzy samorządowej jest rada sołecka i sołtys. W gm. Dobrem jest 18 sołectw - w dziewięciu rządzą panie.

Dzisiaj kobiety są silne, ambitne i pełne energii do działania, realizują się zawodowo oraz społecznie. A przy tym wszystkim nie zapominają o rodzinie, dzieciach, wnukach i obowiązkach domowych.

Do takiego właśnie grona ambitnych kobiet należą m.in. przedstawicielki jednostki pomocniczej gminy w Dobrem, czyli sołtyski. To one rok temu otrzymały od mieszkańców mandat zaufania i sprawują stanowiska sołtysów w swoich wsiach - na 19 sołectw w dziewięciu rządzą panie.

Zaangażowanie pań jest bardzo duże i nieocenione. Nie tylko, że są łącznikami między urzędem gminy a mieszkańcami, ale to właśnie one niejednokrotnie scalają miejscową społeczność. Wyraża się to poprzez organizowanie lokalnych spotkań, podtrzymywanie tradycji kościelnych i państwowych oraz są pomysłodawczyniami innowacji na rzecz poprawy życia na wsi.

Swoje sołtyski chwali wójt Stefan Śpibida. - Współporacuje się nam bardzo dobrze. Panie są bardzo aktywne, pracowite, zaangażowane na rzecz swoich środowisk, cieszą się dużym autorytetem. Organizują wiejskie zebrania, by następnie przekazać nam najpilniejsze potrzeby wyrażane przez mieszkańców. Są ważnym ogniwem łączącym wójta ze wsią.

Od 1990 roku sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy. Organem uchwałodawczym jest zebranie wiejskie. To jest pierwsze ogniwo, gdzie mieszkańcy określają swoje lokalne potrzeby.

Z tą władzą pań-sołtysek w gminach powiatu radziejowskiego jest różnie. W gminie Topólka na 24 sołectwa w 12. rządzą. panie. W gminie Osięciny jest 31 sołectw - w ośmiu na ich czele stoją sołtyski. W gminie Bytoń - jest 17 sołectw - w pięciu sołtyskami są panie. Najmniej przedstawicielek płci pięknej jest w sołectwach gminy Piotr ków Kujawski - w 23. jednostkach funkcję sołtyski pełnią tylko trzy panie.

Autorki: Jolanta Młodecka, Katarzyna Korzeniewska

Jolanta Młodecka, Katarzyna Korzeniewska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.